2​ กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขาฯศอ.จอส.ภาค3 เป็นประธาน กิจกรรม​ “จิตอาสาพัฒนา" พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ​ชีวิตประชาชน​เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก​ ณ​ หอประชุม​วิทยาลัยเกษตรกรรม​และเทคโนโลยีนครสวรรค์​ ต.บ้านมะเกลือ​ อ.เมืองฯ​ จ.นครสวรรค์​ ​   โดยวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมดังนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ​มอบเครื่องจักรในการกำจัด​ผักตบชวาและวัชพืชเพื่อใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก​และดินปลูก​ ให้แก่ชุมชนจำนวน​ 7​ เครื่อง​/7​ชุมชน​  จัดอบรมให้ความรู้​แก่ประชาชนจิตอาสา​เรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก​จากผักตบชวาและวัชพืช​ เป็นการลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้แด่ชุมชน  ทั้งนี้นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300​ คน

                 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์