5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 160 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ดาวเรือง เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์

                 โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์