ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                6 กันยายน 2562   เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอ นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์ ท้องถิ่นอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว นายสิงห์ ศรชัย ผญบ. ม.9 ต.หนองเต่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางบุญมา ราษฎรที่มีฐานะยากจน อายุ 81 ปี พักอาศัยอยู่กับลูกชาย รวม 2 คน ในสภาพบ้านทรุดโทรม ผุพัง เอียงลาดต่ำคล้ายจะล้มทั้งหลังแล้ว ได้สอบถามได้ความว่า ทางอบต.หนองเต่าได้รับงบสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านดังกล่าวจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  20,000 และ อบต. สนับสนุนอีก 30,000 รวม 50,000 บาท แล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อหาวัสดุก่อสร้าง นายอำเภอจึงได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการ อย่างเร่งด่วน หากงบประมาณไม่เพียงพอ อำเภอเก้าเลี้ยวจะได้หาทางช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

               อนึ่งเนื่องจากช่วงนี้พายุเข้าพื้นที่ทำให้บ้านอยู่ไม่ปลอดภัยและมีน้ำท่วมขัง อาศัยอยู่ไม่ปลอดภัยและเข้าออกลำบาก ลูกจึงนำแม่ไปฝากไว้ให้พี่สาว ที่อยู่อีก็ตำบลหนึ่ง คอยดูแลแม่แทนตนไปก่อน อำเภอเก้าเลี้ยวและสมาชิกกาชาดฯ จึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไว้ 1 ถุง

              โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว