ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                  6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จูห้อง  นายอำเภอท่าตะโกเป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ  ณ ตลาดต้องลอง ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านเขาน้อย ม.2 ต.ท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

                 โดย อำเภอท่าตะโก