6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเขาน้อย จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน ดำเนินการ ณ บ้านเขาน้อย ม.2 ตำบลท่าตะโก  ซึ่งมียอดเงินศรัทธาแลกเงินขวัญถุง จำนวน 55,900 บาท และยอดสมทบสนับสนุนการจัดงานและผ้าป่ากองทุนแม่ จำนวน 16,000 บาท รวมทั้งสิ้น 71,900 บาท

                  โดย  อำเภอท่าตะโก