ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                 7 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นว. มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 ณ วี - สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์

                  โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์