ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                12 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา”พญานาคทอง” ปีที่ 17 ในโอกาสครบรอบ 63 ปี บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)โรงงานตาคลี ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 110 ทุน และมอบทุนสมทบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง ณ โรงงานชลประทานซีเมนต์ ตาคลีโดยมีนายนภดล รมยะรูป กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหาร พนักงานฯลฯ ผู้แทนผบ.กองบิน 4 รองผกก.สภ.ตาคลี ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีเกียรติร่วมงาน

                  โดย  อำเภอตาคลี