ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                 ด้วยกระทรวงคมนาคม กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น

                  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอตาคลี, สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอหนองบัว  และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอลาดยาว ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน 2562 ดังนี้

  1.  รถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง นำรถเข้าตรวจสภาพ จำนวน 206 คัน

             - รถผ่านการตรวจสภาพ จำนวน 191 คัน                                                                                              .                      - รถตรวจสภาพแล้วไม่ผ่าน จำนวน 15 คัน

  1. พนักงานขับรถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย จำนวน 281 คน

              - ผ่านการทดสอบ จำนวน 218 คน

                  โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์