13 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเขาพระ-เขาสูง ของอำเภอหนองบัว ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้า Otop รวมทั้งภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองบัวให้การต้อนรับ

                 โดย  อำเภอหนองบัว