17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดสองพี่น้อง ม.6 ต.พิกุล  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ร้านค้า กลุ่มสัมมาชีพของ ต.พิกุล  มาเปิดบริการให้กับประชาชน ต.พิกุล                

                ในการนี้  นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง  สาธารณสุข อ.ชุมแสง จนท.รพ.สต.ชุมแสง  นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ม.5,7,9 ต.พิกุล รวมจำนวน 5 ราย

                 โดย อำเภอชุมแสง