18  กันยายน  2562  เวลา 08.30 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี ร่วมกับเหล่าชาดจังหวัดนครสวรรค์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพยุหะคีรี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมนิทัศนพลธรรมโรงเรียนพยุหะวิทยา มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 398 ราย ได้รับโลหิตจริงจำนวน 267 ราย จำนวนโลหิต 120,150 ซีซี

                โดย อำเภอพยุหะคีรี