18 กันยายน  2562   เวลา 13.30 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานส่งมอบบ้าน และทะเบียนบ้าน ให้กับราษฎรผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา รายนายสมศักดิ์  ยาระเขต บ้านเลขที่ 81/6 ม.2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดย อบต.พยุหะ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ จำนวน 41,000 บาท และได้รับบริจาคจากจากส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธาอีก จำนวน 168,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 209,000 บาท โดยมีรองนายยก อบต.พยุหะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรรพากรอำเภอพยุหะคีรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมส่งมอบ พร้อมทั้งได้มีการมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

                    โดย อำเภอพยุหะคีรี