วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) เตรียมจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน โดยกำหนดจัดใน วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เริ่ม เวลา 07.00 น.

 

ทั้งนี้พิธีเปิด จะจัดขึ้นบริเวณ ลานพระเจดีย์ ยอดเขากบ จากนั้นพระสงฆ์ 109 รูป เดินลงจากยอดเขากบ และจะรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งฯ จากพุทธศาสนิกชนเริ่มที่บริเวณหน้าที่ ทำการเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม นี้

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/158864648129071/posts/395826661099534/