ในกรณีที่บุคคลใดได้กระทำความผิดทางอาญา แต่เกิดความไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้แสดงพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่สมควรออกไป พฤติกรรมหรือการกระทำนั้นอาจทำให้เรื่องราวบานปลายขึ้นได้ ฉะนั้นเมื่อบุคคลใดที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรควบคุมตนเองมิให้เกิดการกระทำที่ไม่สมควรออกไป เพราะมิเช่นนั้นแทนที่จะเป็นความผิดข้อหาเดียวอาจจะบานปลายและโดนข้อหาเพิ่มเติมที่มีบทลงโทษรุนแรงกว่าเดิมได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136

                หรือในกรณีที่ผู้กระทำผิดกฎหมายผู้ใดทำการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สายด่วนกระทรวงยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง Facebook : กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลใกล้บ้าน

                โดย กระทรวงยุติธรรม