4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  เดินทางมารับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าตะโก เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังสำรองในภาวะฉุกเฉิน โดยมีนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโกพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิต จำนวน 289 ราย และสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 213 ยูนิต  95,850  ซีซี บริจาคตวงตา 10 รายและบริจาคอวัยวะ 9 ราย

              โดย อำเภอท่าตะโก