8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมชุมแสงมินิฮาร์ฟมาราธอน (บ้านแบ้รัน) ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 

                ในการนี้  มีนายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง , ที่ปรึกษา-สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ชุมแสง ,  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.ชุมแสง , เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมแสง , ตัวแทนไทยทีวีสีช่อง 3  ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน การส่งมอบเงินรายได้ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง จาก ผู้จัดการแข่งขัน เป็นที่เรียบร้อยและจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

                โดย  อำเภอชุมแสง