9 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายเจษฎ์ตพงศ์ ปัญญธนชัยกุล ปลัดอำเภอ /นายอารมย์ หุตะมาน ผญบ.ม.4 ต.หัวดง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน ม.4 ต.หัวดง เพื่อใช้ในการทำนาและทำการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว