10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และ มูลนิธิแสง-ไซ้กี่ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.ฯ” นำคณะแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาฟรี โรคทั่วไปและตรวจวัดสายตา แจกแว่น ให้กับประชาชนตำบลเกยไชย อ.ชุมแสง  ณ วัดเกยไชยเหนือ(บรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จำนวน 300 ราย

                 ในการนี้  มี ปลัดอำเภอ , สาธารณสุข อ.ชุมแสง , รอง ผกก.ป. สภ.ชุมแสง , นายก อบต.เกยไชย , จนท.ในสังกัด สาธารณสุข-รพ.ชุมแสง  เข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการตามโครงการข้างต้น

                 โดย อำเภอชุมแสง