พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 181

                 10 ตุลาคม 2562  นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และนายพันธ์ศักดิ์ กุมดวง นายอำเภอไพศาลี และนายไพโรจน์ พุ่มแจ้ง เกษตรอำเภอไพศาลี จึงประสานความร่วมมือไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กอ.รมน.ขอกำลังพล 35 นาย จิตอาสา 60 คน และทีมงานจากสำนักงานเกษตร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ลงไปถอนต้นมันสำปะหลังทุกต้น เพื่อฝังกลบโดยได้รับการสนับสนุนใช้รถแบคโฮลจาก อบต.ตะคร้อ ขุดหลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นการป้องกันกำจัดที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะแพร่ระบาดออกไปทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง พร้อมกับสั่งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรออกสำรวจแปลงของตนเอง โดยเน้นหนักแปลงที่ซื้อท่อนพันธุ์มาจาก จ.นครราชสีมา หากพบหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้รีบแจ้งเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอทราบทันที

                โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์