พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 944

                 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วัดเขากบ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 109 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์