24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลเมืองตาคลี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายวัฒนา โพธา ผู้แทนมูลนิธิฯ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ผกก.สภ.ตาคลี สาธารณสุขอำเภอตาคลี ผอ.รพ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ อสม.และพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม

                โดย อำเภอตาคลี