อำเภอหนองบัว ประสานพลัง “บวร” สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยพระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหนองบัว ส่วนราชการ นายก อบต.หนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัว และภาคเอกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อดำเนินการให้ความสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ที่มีปัญหาและประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยโดยการสร้างบ้าน “บ้านขันติธรรม” ให้แก่ครอบครัวของ นางจำเรียง อยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในการก่อสร้างมีพระสงฆ์ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด

                โดย อำเภอหนองบัว