ด้วยโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

..... ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่  31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา  08.30 –  15.30 นาฬิกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายสมหวัง  ขลิบปั้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 09 4918 2977 

(รายละเอียดแนบท้ายนี้)

http://1.179.165.51/news2559/myfile/2562/15724355480.pdf

โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว