3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.45 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นว. มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผวจ.นว. เป็นประธานพิธีเปิดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติฯ” กิจกรรมประกอบด้วย การเดิน วิ่ง รอบอุทยานสวรรค์ จำนวน 1 รอบ ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลฯ วัฒนธรรมจังหวัด และ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เข้าร่วม

                 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์