4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้นายปริญญา  แก้วมณี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.พยุหะคีรีที่ 11 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พยุหะคีรี ลงพื้นที่ตรวจร้านค้า ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี เพื่อกวดขันห้ามมิให้ผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงเรื่องการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุระเบิดและเหตุเพลิงใหม้ในพื้นที่จากการจุดพลุ ตะไล โคมลอย ฯลฯ ในห้วงเทศกาลลอยกระทง 2562

                ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือโดยสาร ในเขต ต.พยุหะ จำนวน 2 แห่ง โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องมีอุปกรณ์เสื้อชูชีพให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ

                โดย อำเภอพยุหะคีรี