5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์

               กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อสม. และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์คลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

               ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมให้บริการ ได้แก่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับการบริจาคโลหิต จำนวน 944 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 682 คน 682 ยูนิต บริจาคอวัยวะ จำนวน 40 คน และดวงตา จำนวน 43 คน

                โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์