22  พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.00 นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมแนวทางส่งเสริมการออมกับ กอช. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในงานมีการมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการให้ประสบผลสำเร็จ และได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์

                  โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์