ขอเชิญชวนทุกท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย จากเกษตรกรโดยตรงถึงผู้บริโภค บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดสุขใจ) ด้านหน้าโรงอาหารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทุกวันศุกร์ เวลา  07.00-13.00 น "ใส่ใจสุขภาพด้วยพืชผักปลอดภัยห่างไกลมะเร็งร้าย" เริ่มศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 เป็นต้นไปจ้า

                 โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์