12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อย่างงดงามตระการตาและสมพระเกียรติมาจัดแสดงด้วย

                เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  https://www.facebook.com/158864648129071/posts/446601999355333