24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยอำเภอตาคลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ โครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กองบิน 4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)และสำนักงานชลประทานที่ 10 โดยมีปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอตาคลี ผบ.กองบิน 4 ผกก.สภ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและพี่น้องจิตอาสาฯร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน

                 โดย อำเภอตาคลี