ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีนปากน้ำโพ ระหว่างวันที่ 18 – 29 มกราคม 2563 ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงไทย-จีน ร่วมสมัย ประติมากรรมทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยา RC ค้นหาขุมสมบัติ การแสดงคอมเสริต์  ขบวนแห่กลางคืน วันที่ 27 มกราคม 2563 ขบวนแห่กลางวัน วันที่ 28 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมเฟซบุ๊คเพจ  http://bit.ly/2OvvjDz