ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์