พิมพ์
หมวด: ข่าวบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ฮิต: 345

                14 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้ นางสาวนิศมา คำอินทร์  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พตท.กังวาล ศรีวิไล รองผกก.(ป.)และจนท.ตร.สภ.เก้าเลี้ยว นางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอ รต.ภูทัด โพธิกลัด สัสดีอำเภอ น.ส.ชไมพร พลูเพิ่ม กำนัน ต.หัวดงและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตำบลหัวดงจำนวน 22 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอ...ยิ้ม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ

ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 14 ชุด ณ ศาลาประชาคมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

  1. พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้ประชาชนจิตอาสาผู้สมัครและลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
  2. กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปินทุกส่วน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.แม่เปิน อสม. และราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 5,6,17 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

    

                15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดดงแม่นางเมือง ม.10 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

                โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

                 ทั้งนี้ ภายในโครงการมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค อีกด้วย

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอแม่เปิน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์