Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

                14 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้ นางสาวนิศมา คำอินทร์  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พตท.กังวาล ศรีวิไล รองผกก.(ป.)และจนท.ตร.สภ.เก้าเลี้ยว นางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอ รต.ภูทัด โพธิกลัด สัสดีอำเภอ น.ส.ชไมพร พลูเพิ่ม กำนัน ต.หัวดงและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตำบลหัวดงจำนวน 22 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอ...ยิ้ม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ

ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 14 ชุด ณ ศาลาประชาคมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

  1. พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้ประชาชนจิตอาสาผู้สมัครและลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
  2. กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปินทุกส่วน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.แม่เปิน อสม. และราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 5,6,17 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

    

                15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดดงแม่นางเมือง ม.10 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

                โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

                 ทั้งนี้ ภายในโครงการมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค อีกด้วย

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอแม่เปิน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์