19 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานประเพณีตรุษจีน ปากน้ำโพ ประจำปี 2563 โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงความพร้อมการจัดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ ปี2563 และนายอิทธิ สุเมธโชติเมธา ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562 - 2563 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพฯ

 

โดยการจัดงานจัดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ ปี2563 เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีนอย่างยิ่งใหญ่ และถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน นำมาสู่ซึ่งความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและความก้าวหน้าในทุกๆเรื่อง ภายในงานจะได้พบกับพลังแห่งความศรัทธาของชาวจังหวัดนครสวรรค์ การจัดตกแต่งประดับไฟแสงสีที่สวยงามบนถนนสายวัฒนธรรม การแสดง ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สวยงามตระการตา ตลอด 12 วัน 12 คืน ณ เวทีหลักหาดทรายเทียมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีพาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเสมือนฉากหลังอันสวยงาม

 

งานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ และประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นอัตลักษณ์ประเพณีวิถีแห่งศรัทธา ซึ่งถือเป็นการจัดงานประเภทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของคนไทยเชื้อสายจีนหลากหลายกลุ่มภาษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ จนถึงปีนี้ ปีที่ 104 ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่นครสวรรค์ ได้ชมนิทรรศการต่าง ๆ การประดับประดาโคมไฟที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ การสักการะบูชาองค์เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ ของชาวตลาดปากน้ำโพที่อัญเชิญมาประดิษฐานรวมไว้ ณ ศาลเจ้าชั่วคราว ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และไฮไลท์สำคัญในปีนี้ คือ การจำลองหมู่บ้านจีนโบราณขนาดเท่าของจริง บนถนนศรีไกรลาศ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับบรรยากาศบ้านจีนโบราณ ได้ถ่ายรูปกับประตูเมือง และบ้านเรือนสวย ๆ ได้ถ่ายรูปกับมังกร , สิงโตคณะต่าง ๆ ,เอ็งกอ และพบการแสดงดนตรีจีน, การแสดงวัฒนธรรมไทยจีนร่วมสมัยบนเวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทุกวัน

 

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานพร้อมเสริมความสิริมงคลตลอดปี ในงานตรุษจีนปากน้ำโพ “104 ปี อัตลักษณ์ ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา” (งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ) ประจำปี 2563 มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ชม และร่วมสนุกมากมาย ตลอด 12 วัน 12 คืน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 29 มกราคม 2563 นี้

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์