20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอฯ ร่วมกับนายวัฒนากร ผิวผ่อง นายก อบต.เขาดิน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ออกบรรเทาทุกข์ด้วยการมอบรถวีลแชร์แก่ผู้พิการรายนางประจวบ อาศัยอยู่ตำบลหนองเต่าและมอบถุงยังชีพแก่นางสุ่ม  อาศยอยู่ตำบลเขาดิน  ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องดูแล  ปัจจุบันทำงานไม่ไหว เวียนหัว อบต.เขาดินและสมาชิก อบต. ได้ร่วมกันช่วยเหลือที่อยู่อาศัย

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว