⯑วันที่ 25 ม.ค.2563

เวลา18.00น. ขบวนแห่พระแม่โพสพ และขบวนต้อนรับผู้ว่า แขกผู้เกียรติ

เวลา 19.00น. พิธีเปิดประเพณีบุญคูนลาน สู่ขวัญข้าว

ชมการแสดงกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่ง จากทั่วประเทศ ชิมชมช้อปตลาดนัดชุมชน โอทอป

เวลา20.00น.ประกวดธิดาขวัญข้าว ประจำปี 2563

     ⯑วันที่ 26 ม.ค.2563

19.00น.พิธีสมโภชบายศรีแม่โพสพ

20.00น.ชมการแสดงวัฒนธรรม จากเยาวชน และวงดนตรีจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

พร้อม นั่งทานโตก ชมการแสดง ตลอดงาน

    ⯑วันที่ 27 ม.ค.2563

เวลา 18.00น. พิธีสู่ขวัญข้าว โดย หมออิสาน จ.บุรีรัมย์

เวลา 20.00น.ชมวงดนตรีย้อนยุค ⯑⯑

⯑มาเด้อ มาม่วน บ้านเฮา

          โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์