นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคลายทุกข์ร้อนใจของพี่น้องประชาชน ⯑ สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นั้น เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน รถส่วนบุคคล รถสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า โรงงาน เขตก่อสร้าง ไปจนถึงการเผาเศษวัสดุจากเกษตรกรรม

 

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมมือกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ได้ “ลมหายใจสะอาด” และ “สุขภาพที่ดี” กลับคืนมา ⯑☀️

 

ส่วนมาตรการต่างๆ ทั้งการขอความร่วมมือ และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จะได้ผลเพียงใดนั้น ประชาชนทุกคนมีส่วนสำคัญ ที่รัฐบาลพยายามสร้างความเข้าใจ รับรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อย่าเพิกเฉย อย่าคิดว่าธุระไม่ใช่

ร่วมเป็น “นักสืบฝุ่นจิ๋ว”

เห็นการกระทำผิด หรือละเมิดมาตรการของส่วนรวม แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. รถเมล์หรือรถบรรทุกควันดำ โปรดแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584
  2. รถเมล์ ขสมก. ควันดำ โปรดแจ้งสายด่วน ขสมก. 1348
  3. รถยนต์ควันดำ โปรดแจ้งที่กองบังคับการตำรวจจราจร หรือสายด่วน 1197
  4. สายด่วนกรุงเทพมหานคร โทร 1555
  5. แฟนเพจ “กรมควบคุมมลพิษ” หรือสายด่วน 1650

 

โดย ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  #PMOC

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/180692659982731/