พิมพ์
หมวด: 3.กิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครสวรรค์
ฮิต: 605

               26 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดเจ้าค่ะ อำเภอเก้าเลี้ยว" ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยภายในงานมีการแสดง Cow Girls Night, การรำวงย้อนยุคโพธิ์-เฮง มหาโพธิ, การประกวดพันธุ์ไก่สวยงาม และไก่ใหญ่, การออกหน่วยของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว, การแจกถุงผ้า ลดโลกร้อน, การประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ และมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารต่างๆ

              โดย อำเภอเก้าเลี้ยว