วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน เวลา 16.00 น.คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวนครสวรรค์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

                 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานฝายฆราวาส นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯ ซึ่งกำหนดจัดพิธีฯ ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน รวม 12 ครั้ง  สำหรับครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ซึ่งมีพระสังฆาธิการ และส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าหอประชุม มีผู้มีจิตศรัทธาจัดอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ร่วมกิจกรรมฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย..

                 โดย ภาพ สุพิณญา โสภา ,ข่าว สายฝน วะรินทร์ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์