1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “ย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องเดิม” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี โดยมีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วย ส.ส.ทายาท เกียรติชูศักดิ์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผกก.สภ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอตาคลี ประธาน/คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอตาคลี ส.จ.วิโรจน์ กลิ่นโตนด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต.หนองโพ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองโพ และพี่น้องประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

                   โดย อำเภอตาคลี