5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เปิน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน จำนวน 700 ผืน และลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน จำนวน 2 ชุด คือ

          1.นางทองพูล อายุ 78 ปี

          2.นางทำ อายุ 105 ปี

          โดยมีนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์ภัยหนาวและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และราษฎรอำเภอแม่เปิน ร่วมงานพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

           โดย อำเภอแม่เปิน