ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000.- บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดแนบท้ายนี้ http://1.179.165.51/news2559/myfile/2563/15810446900.pdf

 

                     โดย นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1...ข่าว