9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มและกล่าวขอบคุณ ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กติ้งร่วมกับมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ.ไพศาลี จำนวน 1,000 ชุด โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอไพศาลี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ มอบให้ ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้าและหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนำเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัด ร่วมพิธีมอบ ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

                    โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์