10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 นายประดิษฐ  ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวปาริชาติ  พงค์พันเทา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้แทน กอรมน.จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ต.จตุรงค์ เทียนลำ) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ จากการตรวจสอบสรุปผลได้ ดังนี้

 1. ขณะตรวจสอบร้านค้าที่ถูกร้องเรียน พบว่าไม่มีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจำหน่ายและจากการสอบถามร้านค้าให้ข้อมูลว่าได้จำหน่ายสินค้าหมดไปแล้วโดยราคาจำหน่ายครั้งสุดท้าย ราคา 8 บาท/แผ่น จำหน่ายกล่องละ 120-150 บาท ตามยี่ห้อและต้นทุนแต่ละครั้งที่ได้รับมา โดยทางร้านรับสินค้าจากร้านขายส่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ แต่ช่วงนี้ไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่ง
 2. ตรวจสอบร้านขายยาในพื้นที่อำเภอชุมแสง จำนวน 7 ร้าน มีหน้ากากอนามัยจำหน่ายจำนวน 2 ร้าน เป็นแบบธรรมดา 3 ชั้น จำหน่ายในราคาชิ้นละ 5 บาท โดยมีสินค้าเหลือจำหน่ายเพียง 1 กล่อง (50 ชิ้น) และแบบ 3D คาร์บอน บรรจุ 3 ชิ้น ราคา 125 บาท โดยมีสินค้าที่วางจำหน่าย 7 แพ็ค ส่วนอีก 5 ร้าน ไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่าย
 3. ราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
 • แบบธรรมดา 3 ชั้น (บรรจุ 50 ชิ้น) ร้านขายส่งกล่องละ 60 - 66 บาท ราคาจำหน่ายปลีก กล่องละ 80 - 250 บาท
 • แบบธรรมดา 3 ชั้น บรรจุแพ็ค เฉลี่ยชิ้นละ 1.66 - 10 บาท โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะจำหน่ายในราคา 1.66 - 5 บาท มีเพียงบางร้านและเป็นร้านที่อยู่ต่างอำเภอจำหน่ายในราคาชิ้นละ 10 บาท
 • แบบ 3D คาร์บอน บรรจุ 3 ชิ้น ราคา 125 บาท
 • ชนิด N95 ยี่ห้อ 3M ชิ้นละ 39 บาท
 1. สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวม
 • หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทางร้านสั่งซื้อสินค้าไปแล้วได้รับสินค้าน้อยและบางร้านยังไม่ได้รับสินค้า และไม่ทราบว่าจะได้รับสินค้าเมื่อไหร่
 • ด้านราคายังไม่พบการปรับขึ้นราคาจำหน่ายที่สูงเกินสมควรเมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติ
 • ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามกฎหมาย

โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์