11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยมีนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรอำเภอแม่เปิน ร่วมบริจาคโลหิต เป้าหมายของอำเภอ จำนวน 80 คน มาร่วมประสงค์ในการบริจาค จำนวน 122 คน มียอดผู้บริจาคโลหิตได้จริง 93 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน

                       โดย  อำเภอแม่เปิน