Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

                      11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยมีนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรอำเภอแม่เปิน ร่วมบริจาคโลหิต เป้าหมายของอำเภอ จำนวน 80 คน มาร่วมประสงค์ในการบริจาค จำนวน 122 คน มียอดผู้บริจาคโลหิตได้จริง 93 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน

                       โดย  อำเภอแม่เปิน