เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้มีผู้ค้าบางรายกักตุนสินค้าประเภทหน้ากากอนามัย และมีการฉกฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้า

               รัฐบาลจึงออกประกาศควบคุมราคาสินค้า อาทิ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ รวมถึงเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก บังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

              สำหรับผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับ 10,000 บาท หรือในกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

              ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็นผู้ค้าฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือเกินราคา หรือถูกเอาเปรียบจากร้านค้าที่จำหน่าย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

              โดย กระทรวงพาณิชย์