14 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อบต.แม่เลย์ ร่วมทำบุญ และออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดใหม่แม่เรวาหมู่ที่ 24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

                  โดย อำเภอแม่วงก์