Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

               4 มีนาคม 2562  เวลา 10.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวมอบหมายให้ นางธัญญรัตน์  บูรณศักดิ์ภิญโญ ปลัดอำเภอประจำตำบลมหาโพธิ นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี ปลัดอำเภอรับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรม พร้อมด้วย กำนันตำบลมหาโพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ  ดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้าน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา กรณี หมิ่นประมาท ซึ่งผู้ร้องได้ให้การว่าได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกผู้ถูกร้องด่าทอด้วยถอยคำที่หยาบคาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมเข้าเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมเจรจาแก้ไขปัญหา ผลปรากฏว่าทั้งฝ่ายสามารถยอมความกันได้และผู้ร้องไม่ติดใจเอาความใดๆอีก โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความอาญาไว้เป็นหลักฐาน และจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

              โดย อำเภอเก้าเลี้ยว