วันพฤหัสบดีที่ 5​ มีนาคม​ 2563​ นายสมเกียรติ​ เกิดอินทร์​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์​ ประธานกรรมการ​ พร้อมด้วย​ นายราเมศว์  ดำนงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ​ อกศจ.นครสวรรค์​ กรรมการ​ และนายกิตติเชษฐ์​ อักษร​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ​ กรรมการและเลขานุการ​ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ อ.บรรพตพิสัย​ จ.นครสวรรค์​ จำนวน​ 2​ โรงเรียน​ ได้แก่​ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา​ 59​ (วัดสังขวิจิตร)​ และโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้​

     ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลนั้น​ โดยภาพรวมทั้ง​ 2​ โรงเรียน​ มีการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี​ เช่น​ การจัดการศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี​ มีระเบียบวินัย​ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน​ นักเรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการสร้างอาชีพ​ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆเป็นอย่างดี

    โดย   ฐิติรัตน์ ข่าว/ภาณุพงศ์ ภาพ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์